آموزشگاه زبان فرزانه
 
 
وبلاگ آموزشگاه زبان فرزانه جهت نتایج آزمون ها
 

قابل توجه پذیرفته شدگان گرامی؛

جهت شرکت در کلاس TTC موارد زیر را آماده و به دفتر آموزشگاه زبان فرزانه مراجعه نمایید:

1- واریز مبلغ 600000ریال( شصت هزار تومان) جهت دوره TTC خردسالان و 1200000 ریال ( یکصد و بیست هزار تومان ) جهت دوره  TTC بزرگسالان به شماره حساب 0306508989008  بانک صادرات بنام مؤسسه زبان فرزانه خانم مریم بکاء تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 24/12/92 (حتما فیش واریزی به نام خود داوطلب باشد.)

2- یک قطعه عکس اسکن شده 3*4 با وضوح بالا بر روی CD (اسم داوطلب بر روی CD بصورت لاتین نوشته شود.)

 |+| نوشته شده در  ساعت   توسط احمدی  | 
نوع آزمون

نام و نام خانوادگی

ردیف

خردسالان / بزرگسالان

نسرین  نعمتی

1
خردسالان فاطمه  خادمی2
خردسالان زهرا   واحدی3
خردسالان فاطمه نعمت الهی4
خردسالان/بزرگسالانفرزانه قائد شرف5
خردسالان طاهره سید باقری 6
خردسالان سمیرا دوست فاطمه 7
خردسالان مهسا بذر افشان 8
خردسالان الهام  ید ملت 9
خردسالان فاطمه دهقانی 10
خردسالان فرزانه  عباسی 1
خردسالان فاطمه  کوفی 12
خردسالان مهرنوش صالح احمدی 13
خردسالان فرناز آرادی

1414

خردسالان/ بزرگسالان انسیه منمی

1515

بزرگسالانامیر رضا میر شرف الدین
بزرگسالانمریم سحر خیز
بزرگسالان سیده هانیه فتاح زاده

18

 


 

 

 

 |+| نوشته شده در  ساعت   توسط احمدی  | 
 
  بالا